Känn ditt land!

Känn ditt land!

Ett inlägg i bloggen Affischjägarens bekännelser

När Turistföreningarna grundades mot slutet av 1800-talet i Norge, Sverige och Finland var medlemmarna entusiastiska. Att vara tourist är att ha ett fint och viktigt uppdrag. Och uppdraget är inte att resa till glamourösa storstäder som London och Paris. Nej, det är var och ens medborgerliga plikt att först resa i sitt eget land – att känna sitt land.

Det här är något som vi också skildrar i vår utställning som fram till 6 november 2022 visas på Nordiska museet i Stockholm. I dag är ju hemester återigen en trend, och då kan de klassiska affischerna ge inspiration.

När vi via en affischsamlare blev tipsade om affischen ”Känn ditt land – Res i Sverige” var vi tvungna att slå till. Trots femton år av affischjakt hade vi aldrig stött på den tidigare. Affischen är från 1930-talet och ett utmärkt exempel på turistföreningarnas enträgenhet. På alla sätt, via affischer, broschyrer, filmer och föredrag, försökte man fortfarande, mer än femti år efter grundandet, förmå turisterna att resa i det egna landet.

Hittar man en pärla så visas den upp!

Vi blev så förtjusta i etnologen Ossian Elgströms dynamiska plakat att vi bara måste få med den i utställningen. Strunt då i att de flesta affischerna redan hängde på rätt plats – och att vernissagen närmade sig. Hittar man en pärla så vill man visa upp den.

Och nu hänger den där. Tillsammans med danska, finländska och norska affischer som kör på samma budskap i olika nordiska varianter.

Men dagens konstnärer kan också! Vår internationella affischtävling MySwedenPoster år 2020 gallrade fram strålande exempel på hållbart resande i Sverige. Konstnären Ruut Joensuu skildrar till exempel stiligt det bästa av allt: en tågresa genom Sverige, från norr till syd.

Så: vad väntar du på? Känn ditt land!

•••

För att hylla principen bakom Känn ditt land lanserar vi nu en ny produkt i shoppen, Ossians Elgströms affisch, till specialpris. Samma specialpris gäller nu också alla finalister i tävlingen MySwedenPoster 2020 (gäller fram till 15 april 2022).

Magnus Londen, Affischjägare i Sverige & Finland

magnus.londen ( at ) cometosweden.se