Registerutdrag

Registerutdrag

Uppdaterad 09.05.2018

Behandling av kunduppgifter och registerutdrag för Come to Sweden Publishing Ab  webbbutik.

Come to Sweden följer självklart GDPR. Vi tar sekretessfrågor på stort allvar. Vi ger aldrig vidare våra kundregister, delvis eller helt, till tredje part.

Upprätthållare:

Come to Sweden Publishing Ab VAT-nr: SE556978300301

Postadress:

Come to Sweden Publishing Ab

c/o Claytime

Koroisvägen 4 C

FIN-00280 Helsingfors

Finland

 

Registeransvarig: Magnus Londen

Namnet på registren

1. Come to Swedens kundregister

2. Come to Swedens kampanjregister

Syfte

1. Come to Swedens kundregister

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med ett köp används för orderhantering, fakturering, inkasso, information, marknadsföring, bokföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt och för att vi ska kunna efterfölja god bokföringssed. Då en beställning görs bekräftar du som kund att detta är ok för dig, vi kan dock inte genomföra köpet utan detta godkännande eftersom vi behöver informationen för leverans.

Innehåll:

Kundens namn
Adress
Tfn-nr
Beställd vara
Antal beställda produkter
Betalningssätt
Leveransadress
Beställningens status
Kakor  (Vi använder kakor vid inloggning för att möjliggöra identifiering av kunden).
De uppgifter kunden själv fyller i då beställningen görs.

Registrets lagringstid: 6 år

Kakor

2. Come to Swedens kampanjregister.

Detta register är separat från ovanstående. När du gör ett köp har du nämligen också möjlighet att kruxa i en separat ruta som bekräftar att du som kund vill få erbjudanden och information från Come to Sweden. Vi samlar endast namn + e-postadresser. Lagringstiden för kampanjregistret är inte begränsat.

Överlämning av uppgifter

Vi ger inte över uppgifterna till tredje part. Vi garanterar att ingen annan än vi använder uppgifterna för information eller marknadsföring. Vi säljer aldrig e-postadresser och annan kundinformation. Vid misstanke om brott kan Come to Sweden Publishing Ab dock lämna uppgifter till myndigheter, enligt föreskriven lag.

Principer för skyddande av registren

Vårt kundregister behandlas konfidentiellt. Registren finns inte i pappersformat. Registren är inte sparade i molntjänster.

Endast personer som behöver registret i sin tjänsteutövning har tillgång till registret. Vi är bundna av sekretesslagstiftning och har tystnadsplikt. Vi uppger inte vem som handlar hos oss till tredje part.

Alla anställda på Come to Sweden, liksom eventuella konsulter, har fått undervisning i principerna bakom GDPR. Samtliga har undertecknat ett sekretessavtal där de förbinder sig vid att efterfölja GDPR. Come to Sweden har säkerställt att våra registerbiträden (såsom t.ex. vår webb-provider) efterföljer GDPR.

Granskningsrättighet

En kund har enligt lagen rätt att granska uppgifter om honom/henne som finns i våra register. Kunden har också rätt att bli borttagen från registren, helt eller delvis.

En begäran om detta ska skickas skriftligen till:

Magnus Londen Come to Sweden Publishing Ab Hyvlerivägen 3 A 00380 Helsingfors, Finland

Come to Sweden svarar skriftligen på förfrågan genom ett rekommenderat brev till kunden inom två måndader efter att vi fått anhållan.

Om lagen så tillåter kan vi också svara på förfrågningar per e-post. Skicka din begäran till posters (at) cometosweden.se.

 

Safe & nice shopping!

önskar din affischjägare,

Magnus Londen