Olle Skrede

1910-1983

Olle Skrede

Olle Skrede föddes i Vänersborg och var bildkonstnär och grafiker. Under 1930-talet studerade han vid olika målarskolor i Stockholm, bland annat vid Déels konstskola och i Paris på École des Beaux Arts, också det på 1930-talet.

Under andra hälften av 1940-talet åkte Skrede på studieresor till Schweiz, Italien, London och Düsseldorf.
Han målade landskap från västkusten och arbetade med ett stort antal reklamteckningar, samt illustrationer. Han var även en framstående porträttkonstnär.

1954 invaldes Skrede i förening en Svenska Affischtecknare (SAFFT). Han var anställd som ateljéchef på Wezäta AB i Göteborg och där arbetade han kvar tills pensioneringen 1978. Det var då han startade egen verksamhet under firmanamnet ”Grafisk Form” där han formgav penninglotter för Svenska Spel med landskapsblommor och bilder från landskapsvapen. Den egna firman drev han fram till sin bortgång.