Lennart Bergström

Lennart Bergström

Lennart Bergström föddes 1914 i Korsnäs utanför Falun. Lennart hade ärvt den konstnärliga ådran av sin far, som var en sann naivist inom konsten. Tidigt föll det sig därför naturligt att välja en konstnärligt inriktad yrkesbana och Lennart kom i slutet av 1930-talet att genomgå en 2-årig utbildning på Konstfack i Stockholm. En gren i utbildning där Lennart visade talang var inom reklam och dekoration.

Efter avslutad utbildning fick Lennart arbete på Mjölby Intarsiafabrik där han designade intarsiaarbeten. Anställningen blev inte alltför långvarig då kriget kom emellan med några långa inkallelser. Under perioder mellan militärtjänstgöringarna arbetade han på frilansbasis med restaurering av kyrkomålningar. Arbetet med att restaurera kyrkomålningar, altarskåp mm gav dock en osäker ekonomisk situation, vilket innebar att Lennart Bergström i mitten av 1940-talet sökte och fick en tjänst som reklamansvarig på skoföretaget Oscaria i Örebro. Tjänsten sköttes till stor belåtenhet och han hade fram till sin pensionering ansvar för all reklam och marknadsföring av företaget och dess skoproduktion. Arbetet innebar till stor del att verka som illustratör av allt från foldrar och annonser till adventskalendrar. Han hade samtidigt ett brinnande konstintresse och startade en konstförening i företaget som med tiden fick en stor omfattning och där många kända samtida konstnärer bidrog med såväl utställningar som föreläsningar. Det konstnärliga engagemanget var också stort i Örebro läns konstförening.

Arbetet på Oscaria innebar ett ständigt skapande men allt handlade om skor vilket inte gav de fria tyglar Lennart önskade. Det ledde till att han under sin yrkesbana skaffade sig ett antal konstnärliga sidojobb för att få utlopp för sitt skapande. Under främst 50-talet och in på 1960-talet utfördes ett antal illustrationsuppdrag med affischer och broschyrer för olika evenemang och verksamheter som resultat.