Iwar Donnér

1884-1964

Iwar Donnér

Iwar Donnér föddes 1884 och växte upp i Sölvesborg. I unga år gick han till sjöss på barken Ewardina som gick från England till Rangoon. Skutan sjönk när Iwar hade permission i Liverpool.

Sjölivet ersattes med ungdomsår i England, Frankrike och Danmark och med studier i Stockholm, Köpenhamn och Paris.

I början av sin karriär verkade Donnér huvudsakligen som tecknare och illustratör, bland annat som tecknare/reporter på Dagens Nyheter i Paris och Frankrike. Han gjorde söndagsbilagor till stockholmstidningarna där han på den tidens manér både illustrerade och skrev reportage och kåserier från konstvärlden och sitt liv. Han gjorde också ett antal turistaffischer, filmaffischer och bokomslag.

Senare i livet övergick Donnér allt mer till måleriet där han utvecklat sig till en kärleksfullt realistisk naturobservatör. Från Grundsunds fiskeläge i Bohuslän och Christiansø, en liten ö norr om Bornholm, samt Huvudskär i Stockholms skärgård har han hämtat de flesta av sina motiv, ofta under gråväders dagar. På Huvudskär hade han sin älskade stuga och ateljé. Där tillbringade han sommarhalvåret med att måla i hamnen och i byn samt på alla kobbar och skär runt ön. På vintern bodde han i sin lägenhet i Gamla Stan i Stockholm. Donnér ligger begravd i Sölvesborg.