Hjalmar Thoresson

1893-1943

Hjalmar Thoresson

Thoresson föddes 1893 i Göteborg, närmare bestämt i Majorna, där han växte upp under knappa förhållanden. Så snart han kunde hålla i en penna började han teckna. I familjens ägo finns ännu teckningar gjorda av honom i 10–12 års ålder – han var uppenbarligen en naturbegåvning.

Hans kloka mor såg pojkens talanger och efter avslutad femårig folkskola tog hon med honom till ett tryckeri och förhörde sig om de ville anställa honom. Det ville de och där fick han lära sig tryckerikonsten från grunden. Med tiden blev han litograf och fick också göra reklam och illustrationer.

I slutet av 1920-talet var han anställd vid tryckeriföretaget Wezäta Göteborg, som då köptes av Esselte i Stockholm. De uppmärksammade Hjalmars begåvning och lockade honom till Stockholm där han torde ha arbetat på frilansbasis som reklamtecknare.

Det gick bra för Hjalmar, 1933 lämnade han Esselte och inrättade egen ateljé i den rymliga villa han köpt i Bromma dit han flyttade med familjen. Där levde vi ett gott liv men tyvärr inte så länge. I början av 1940-talet drabbades Hjalmar av tbc och avled 1943 endast 49 år gammal.

Under sina mest produktiva år hade han många stora och betydelsefulla upp dragsgivare. Några jag kan dra mig till minnes är Kungliga Postverket, Statens Järnvägar, Kooperativa Förbundet, General Motors, diverse försäkringsbolag och många fler.

Dessa rader är skrivna av Hjalmars son, Ove Thoresson.