Archives

Svenska Lloyd

november 23, 2018 9:48 f m Published by

Många affischer har kommit till genom tävlingar. Det gick helt enkelt till så att företaget i fråga satte in en annons i tidningen och sedan satte kreatörerna ivrigt igång med att skapa illustrationer efter det givna temat. Den här affischen “Önskedrömmen” var Erik Heffers bidrag till Svenska Lloyds tävling år 1944. Tänk om man fått […]