Sigurd Lewerentz

1885-1975

Sigurd Lewerentz

Sigurd Lewerentz är fortfarande en av Sveriges internationellt sett mest upp märksammade arkitekter, på sina håll är han snarast kultförklarad. Han studerade vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och arbetade därefter på arkitekt kontor i Tyskland.

I samarbete med Gunnar Asplund ägnade han sig från 1915 åt projektet Skogskyrkogården i Stockholm där han själv uppförde Uppståndelsekapellet (1925) i sträng klassicism. Till Lewerentz mest personliga verk hör Östra kyrkogården i Malmö som han arbetade med från 1916 till 1969. Lewerentz var en av frontpersonerna vid Stockholmsutställ ningen 1930 där han ritade ett par av utställningspaviljongerna.

Han var även delaktig i den grafiska formgivningen, bland annat utställningsemblemet och Stockholmsutställningens reklammast. Lewerentz kämpade mot det usla svenska arkitekturklimatet. Efter ett par allvarliga besvikelser drog han sig på 1940-talet tillbaka för att ägna över ett decennium åt fönster- och dörrtillverkning.

Sent i livet ritade Lewerentz två kyrkor i stramt artikulerade tegelformer: Markuskyrkan, Björkhagen och S:t Petri kyrka i Klippan. De räknas i dag till de främsta verken i svensk arkitekturhistoria och väckte stor förvåning då de uppfördes.

”Jag har hört sägas, att en och annan menar, att kyrkan icke har blivit som han tänkt sig. De har säkert rätt, men de skulle vara glada åt det”, kommenterade biskopen Martin Lindström när han höll sitt invigningstal år 1966 i Klippan.

Lewerentz promoverades till teknologie hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan 1962, men det brukar heta att han är mera känd utomlands än i Sverige.

Vi beklagar, vi har inga affischer av denna konstnär i shopen!
Men hör av dig till oss på posters@cometosweden.se om du är intresserad.