Per Sundberg

1915-2008

Per Sundberg

Om Per Sundberg vet vi mycket lite annat än att han kan vara den mest exponerade affischkonstnär av dem alla då han under lång tid arbetade med affischer för SJ. Han anställdes på SJ redan som 14-åring 1929.

1938 var han stationskarl men som 30-åring arbetade han på reklamavdelningen och började producera en mängd reklammaterial, bland annat en hel del affischer. Troligen står han bakom många av de osignerade affischerna som SJ producerade, men det finns även ett antal som bär hans signatur.