Nils Gustaf Granath

1896-1937

Nils Gustaf Granath

Efter att ha genomgått Slöjdföreningens Högre konstindustriella skola i Göteborg kom Nils Gustaf Granath till Stockholm där han var verksam som affischoch reklamtecknare. Han var även textförfattare och kompositör.
1936 grundades SAFFT – föreningen Svenska Affischtecknare – och Granath var dess första ordförande. Dock dog han innan föreningens matrikel kom ut 1937.

Ur denna citerar vi:

”Med Nils Gustaf Granths bortgång förlorade Sverige en av sina främsta reklamkonstnärer och SAFFT sin grundare och första ordförande. Hans produktion, präglad av monumental enkelhet och slagkraft, har varit av största betydelse för hela den unga reklamkonstens utveckling och har med rätta blivit uppskattad långt över vårt lands gränser.”

Vi beklagar, vi har inga affischer av denna konstnär i shopen!
Men hör av dig till oss på posters@cometosweden.se om du är intresserad.