Max Ettler

1879-1952

Max Ettler

Max Ettler föddes i Berlin och gifte sig med konstnärinnan Magda Carlström år 1908. Han arbetade bland annat för tryckeriet Wezäta i Göteborg. Anställningen vid Wezäta slutade i konflikt och tvisten om hans avskedande fördes 1927 hela vägen till Högsta domstolen, där Ettler förlorade.