Kurt Netzler

1922-2006

Kurt Netzler

Kurt Netzler föddes i Malmö, pappan var militär och familjen flyttade sedan till Borås där Kurt gick grundskolan. Han hade vissa svårigheter med att stava så han tyckte inte skolan var speciellt rolig. Det ändrades när Netzler började på en tecknarskola i Borås. ”Där hittade jag min plats i världen” har han sagt.
Efter utbildningen anställdes han på Svenska Bandfabriken med uppdrag att rita märken till kläder som vävdes åt olika företag och föreningar.

Som 19-åring, 1941, fick sedan Netzler anställning som ”klisterpojke” på Törnbloms Annonsbyrå i Stockholm.
I början av 1950-talet valdes han in i SAFFT (föreningen Svenska Affischteck nare).

På 1960-talet fick Netzler anställning som ateljéchef på A-byrån, men kort därpå startade han en egen reklambyrå, Studio 8, tillsammans med sin gode vän Hans Kündig. Vännerna drev Studio 8 i 25 år.

Efter pensioneringen tog måleriet över och många motiv kom från Nord-Koster där familjen tillbringat somrarna under många år.