Inga-Greta Solbreck-Möller

1918-1995

Inga-Greta Solbreck-Möller

Inga-Greta Solbreck-Möller föddes i Söderhamn på Tunhammars bruk och flyttade som 18-åring till Stockholm för att studera på Otte Skölds målarskola. 1938 fick Solbreck-Möller anställning vid Beckmans Ateljé men hon arbetade även som frilans.

Förutom en stor mängd affischer och illustrationer åt företag som t.ex. Philips, Pommac, Sveriges Sparbanker och SJ arbetade Solbreck-Möller åt de blindas förening. Hon gjorde även affischer till Svenska flaggans dag 1945.

Bland bokuppdragen märktes elegan ta, svartvita streckteckningar i boksamlingen All världens vackra sagor. Det slående i Solbreck-Möllers produktion är hennes mångsidighet och tekniska briljans, det senare är speciellt tydligt i hennes airbrushteckningar för Philips radiorör och blåklinten i affischen för Östergötland.

Hon deltog i flera affischtävlingar, bland annat vann hon Hermods affischpristävling 1953, där över 300 förslag inkom.
Solbreck-Möller var gift med typografen Stig-Åke Möller som bland annat skapade typsnittet Esseltub som användes i Stockholms tunnelbana.

Bägge två var aktiva medlemmar i SAFFT – föreningen Svenska Affischtecknare. Solbreck-Möller var deras klubbmästarinna 1945 samt aktiv i kommittén för ordnande av en internationell affischutställning i vilken även maken ingick.