Heikki Ahtiala

1913-1983

Heikki Ahtiala

Den finländske tecknaren och reklamgrafikern Heikki Ahtiala studerade vid Centralskolan för konstflit i Helsingfors 1934–1936. Redan under studietiden inledde han sin reklamkarriär på byrån SEK och stannade där till 1949 då han flyttade över till Ilmo.

År 1951 flyttade Heikki Ahtiala till Mainos Taucher Reklam där han arbetade till sin pensionering. På Taucher jobbade Ahtiala som art director och ägnade mycket tid åt att planera projekt och vägleda yngre grafiker.

Heikki Ahtiala vann flera priser för sina affischer. Han deltog i affischtävlingen inför de olympiska spelen 1952 i Helsingfors och fick första pris tillsammans med Aimo Ronkanen och Rolf Christianson. Vidare deltog Ahtiala i affischtävlingen Finlandia 1960 och han vann första pris i kategorin Finländsk kultur.

Vid sidan av sitt arbete på Taucher undervisade Ahtiala också i textning och layout vid Reklamgrafikerskolan MG och Konstindustriella yrkesskolan.