Hans-Erik Olsén

1911-1983

Hans-Erik Olsén

Efter avslutade studier i Göteborg och studieresor till USA anställdes HansErik Olsén som reklamtecknare hos tryckeriet Meyer & Köster i Göteborg. Därefter blev han ateljéchef hos Laurins Litografiska AB, sedan blev det Västsvenskt Kartonnage och från 1949 lockades han över till Wezäta som chef för avdelningskontoret i Malmö.

Hans-Erik Olsén deltog i flera utställningar utomlands, i London 1937 och 1946 i USA på The Cleveland Student’s Poster Art Exhibition. Olsén vann ett flertal affischtävlingar, bland annat för Upsala Sparbank 1941, affischen föreställer en spargris och en rittavla med sloganen ”Alla småbarn rara sina slantar spara”.

På 1940-talet hade tidningen Affärsekonomi en jury som varje kvar tal utsåg ”den bästa affischen”. Första kvartalet 1941 var det Olséns affisch för Ångfartyg AB Götha som ansågs vara bäst. Affischen lovordades på en halvsida.

I intervjun med Göthas VD ställdes frågan hur affischen kom till. Svaret löd: ”den har gjorts på tryckeriet”. Kreatören bakom verket, Hans-Erik Olsén, nämn es inte …

1945 valdes göteborgaren Olsén in som medlem i föreningen Svenska Affischtecknare (SAFFT) som vid den tiden bestod till 95 procent av stockholmare.

Huvuddelen av Olséns affischproduktion tillkom i början av hans karriär.

När han avancerade till chef blev det mindre egen produktion av illustrationer och affischer och mer administration. Men det blev ett och annat extraknäck med affischer åt bland andra Svenska Lloyds och Göteborgs och Bohusläns turisttrafikförening.