Gunnar Christenson

1895-1997

Gunnar Christenson

Gunnar Christenson studerade på Tekniska skolan i Stockholm 1914–1919 samt vid Kungliga Konsthögskolan 1920–1921.

Under 1920-talet reste Christenson på studieresor runt om i Europa. Läsåret 1927–28 arbetade han som teckningslä rare på Helsingborgs Läroverk. Från dess översta våningar har man en fin utsikt över Kärnan och sannolikt var det där och då han ritade sin affisch över Kärnan och landskapet upp mot Mölle. Christenson kombinerade sin framgångsrika konstnärsverksamhet (han höll flera utställningar och är representerad på ett flertal museer) med att vara lärare i teckning och välskrivning. Som teckningslärare på Malmö Latinläroverk beskrivs han som ”en lärare som inte tyngdes av akademiska meriter utan var mer känd för sitt kärva sätt i skolsalen”.

1960 pensionerades han från sin tjänst och fick då uppdraget att utsmycka entréhallen i skolans huvudbyggnad:

”Väggmålningarna uttrycker den optimism som utmärker 1960-talet. Jämställdheten visas genom att flickor (som börjat på skolan 1960) finns med i målningarna” står det i en minnesskrift från skolan.