Gothard “Gotte” Gustafsson

1917-1950

Gothard “Gotte” Gustafsson

Gotthard ”Gotte” Gustafsson började 1929 sin verksamhet vid Nordiska museet, där han i huvudsak hade sin tjänstgöring förlagd till Skansens kulturhistoriska avdelning. Särskilt under 1930-talet, då friluftsmuseet genomlevde en tid av sjudande utveckling, kom han att göra en betydelsefull insats.

Under sitt arbete med flyttning, återuppförande och konservering av gamla träbyggnader samlade Gustafsson en rik fond av erfarenhet, som han ställde till andras förfogande som rådgivare i liknande frågor åt provinsmuseer, hem bygdsföreningar och privatpersoner. Han utarbetade ett instruktionsmaterial, som utgavs efter hans bortgång under titeln Skansens handbok i vården av gamla byggnader.

Boken har blivit normgivande och dess detaljerade teckningar och utförliga illustrationer över gårdar och byggnadsdetaljer har senare använts i många andra verk.

Gotte ägde en konstnärlig förmåga och en ovanlig händighet. Lekande lätt kunde han rita, måla, snickra, skära i trä och forma motsträviga metaller till snillrika konstruktioner för skiftande ändamål och förse sin familj och sina vänner med leksaker och juldekorationer, som än i dag är i full användning. Hans begåvning kom till sin rätt också i många andra sammanhang, såsom för framställning av adresser, bokillustrationer och bokomslag, affischer, scendekorationer och mycket annat.

Skansen har även på senare tid använt hans affischer och teckningar på sina produkter och i sin annonsering.