Eric Rohman

1891-1949

Eric Rohman

Eric Rohman föddes i Nyköping och växte upp i Helsingborg. Han var en av ytterst få som kunde livnära sig på att enbart producera affischer. Enligt hans egen uppskattning producerade han cirka 7 000 verk. Då krävs det att man är flink, vilket han intygar i en intervju citerad i boken Svenska Affischer (2012):

”Så kan jag se filmen kl. 10.00 och leve rera affischen kl. 15.00, färdigtryckt i fyra färger i 3 000 exemplar.”

Rohmans bror var chef för en av de stora biografkedjorna och behovet av affischer var stort. Rohman arbetade oftast med få färger och ägnade inte så mycket tid åt detaljer eftersom han hade en förmåga att plocka fram det väsentliga.