Aage Rasmussen

1913-1975

Aage Rasmussen

Aage Rasmussen studerade vid Det Tekniske Selskabs Skole och Kunsthåndværkerskolen och var verksam som reklamtecknare på Bergenholz Bureau innan han tog tecknarförbundets examen för reklamtecknare 1942.

Han har tecknat ett stort antal effektfulla affischer och är en erkänd affischkonstnär både i Danmark och internationellt. Rasmussen tog intryck av den ukrainsk-franske affischkonstnären Adolphe Jean-Marie Mouron (1901–1968), känd under namnet Cassandre. Båda uttryckte sig genom ett kraftigt formspråk, där affischens budskap koncentrerades till ett dominerande element. Rasmussen är framför allt känd för sina DSB-affischer och reklamaffischer, genombrottet kom år 1937 med en reklamaffisch för DSB:s expresståg.