Arboga

Arboga

Konstnär Nils Bohlin
Ursprungligen publicerad 1934
Arboga

År 1935 firade Sveriges riksdag sitt 500-årsjubileum. 500 år tidigare hade riksdagen sammankommit för första gången i Arboga (som i historien går under namnet Arbogamötet), så när det var dags för 500-årsjubileet var det självklart att även det skulle ordnas i Arboga. Staden tog tillfället i akt och arrangerade en stor utställningen i samband med jubileet – det gäller att smida medan järnet är varmt!

Så här står står det om utställningen i Svenska Dagbladets Årsbok (1935):

“Under 1935 voro utställningar med delvis varierande program anordnade i flera svenska provinsstäder och andra centra.

Den först öppnade, som var förlagd till Arboga i samband med riksdagsjubileet, slog upp sina portar den 25 maj, då den invigdes av landshövding W. Murray. Speciellt belyste denna utställning hantverkets historia med material ur stadens och länets kulturhistoriska samlingar. Sålunda hade skapats en pedagogiskt förträfflig framställning av för staden karaktäristiska yrken, såsom vapensmedens, guldsmedens och garvarens.

I S:t Nicolai kyrka hade intendenten Erik Wetter-gren ordnat en magnifik silverutställning, som även omfattade tenn, vapen, mynt, sigill och historiska dokument rörande Arboga. I anslutning till jubileumsutställningen öppnade jordbruksministern P. E. Sköld den 14 juni en synnerligen representativ lantbruksutställning.

När utställningen den 7 juli avslutades, hade den besökts av över 100,000 personer, ehuru den endast omfattat utställare från Arboga. Ekonomiskt beräknades den gå ihop.”