Ranke Sandgren

1916-2000

Ranke Sandgren

Ranke Sandgren – som var helt självlärd – drev på 1940-talet en liten reklamateljé i Umeå. Ateljén hade hand om skyltning och reklam för en del affärer, bland annat för Ivar Eriksson, som vid den tiden var en av de större herroch damekiperingsfirmorna i staden. Han arbetade också med de årliga Barnens dag-festligheterna.

1947 flyttade Sandgren till Stockholm. Från början av 1950-talet arbetade han som chef för Svensk Filmindustris reklamateljé som skötte om skyltning och reklam vid de biografer som var i SF:s regi i Stockholm med förorter. En del filmaffischer kom också till vid denna tid. Chinavarieténs dekor hörde till hans arbetsområde.

Sandgren var även praktiskt lagd vilket skissen på trampbilen ”Lilleputt” visar. Dock var slutresultatet behäftat med en nackdel. I all teknisk briljans så blev bilen lite för tung för en liten grabb att släpa upp för backarna så pappa Ranke fick skjuta på där bak.