Ernst Åkerbladh

1890-1969

Ernst Åkerbladh

Ernst Åkerbladh – bror till den mer namnkunnige konstnären Alex Åkerbladh – var bland annat en driven karikatyrtecknare och arbetade även i akvarell och olja.

Åkerbladhs karriär som affischmakare sträckte sig över flera länder. Förutom Sverige där han anlitades av bland annat Saltsjöbanans Fastighetsavdelning för ett antal affischer i början av 1930-talet (familjen hyrde sommarbostad i Saltsjöbaden) så arbetade den bereste Åker bladh med affischer både i Danmark och i England. Under första världskriget befann han sig i Danmark och via kontakter fick han jobb som privatsekreterare åt teaterkungen Frede Skarup. När denne upptäckte vilken konstnärstalang Åkerbladh besatt utbrast han – detta inträffade alltså för omkring 100 år sedan:

”De skal ikke være min privatsekretær! Det er andre der kan! De skal bli min Plakattneger!”

Några år senare, runt 1920, var han i London och fick uppdrag att rita teateraffischer åt teaterförläggaren Cochran.

Åkerbladh deltog även i en affischtävling för The Royal Airforce som sökte flygare och snickare då vingarna gjordes av trä. ”Det var femton konstnärer som deltog och till min stora förvåning antog man mina två förslag.”

Prissumman var 150 pund vilket motsvarade 2 700 svenska kronor – bra betalt på den tiden, eller som han själv skriver i sina memoarer: ”pengarna kom från skyn kan man säga”.

1939 valdes Ernst Åkerbladh in i Konstnärsklubben.